martes 17 decembro 2013

MAPAS DE APTITUDE DE CULTIVOS AGROFORESTAIS


Desde a Reserva de Biosfera "Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo", enmarcado no seu Plan de Xestión, se teñen realizado oito mapas zonificación de aptitude produtiva para oito tipos de cultivos agroforestais, co obxectivo de que sirvan de axuda á hora de:
  • Poñer en marcha unha iniciativa produtiva agroforestal no territorio da Reserva de Biosfera.
  • Seleccionar as terras cunha mellor aptitude para a producción dun determinado cultivo.
Os criterios de avaliación de aptitude teñen sido, entre outros, as condicións edafolóxicas, clima, altitude e a orientación xeográfica, así como as restriccións ou afeccións de usos.

Os mapas realizados son os seguintes (pinchando no enlace pode descargalo):
  1. Mapa aptitude CULTIVOS DE HORTA
  2. Mapa aptitude PRODUCIÓN VITÍCOLA
  3. Mapa aptitude MILLO
  4. Mapa aptitude PASTIZAIS
  5. Mapa aptitude FRONDOSAS CADUCIFOLIAS
  6. Mapa aptitude FROITEIRAS
  7. Mapa aptitude CONÍFERAS
  8. Mapa aptitude EUCALIPTO   

venres 08 novembro 2013

PRIMEIRA XORNADA DE ABASTECEMENTO RURAL: "SITUACIÓN ACTUAL E POSIBILIDADES DE MELLORA DOS PEQUENOS SUMINISTROS DE AUGA"

A Reserva de Biosfera "Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo", promovida pola Asociación de Desenvolvemento Rural "Mariñas - Betanzos" e aprobada pola UNESCO dentro do Programa MaB en maio de 2013, abarca un total de 113.970 ha. e unha poboación de 189.902 habitantes (ano 2011), repartidos en 17 Concellos da provincia da Coruña (Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Oza-Cesuras, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Paderne, Sada e Sobrado). Dentro do Plan de Xestión "Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo" (2013-2017) se establecen liñas de actuación concretas para o cumprimento dos obxectivos das Reservas de Biosfera. 

Unha das prioridades marcadas neste documento sinala a mellora da calidade de vida das poboacións, fomentando as boas prácticas no abastecemento de auga en núcleos rurais con insuficiente capacidade de suministro. Esta actuación contempla traballos de divulgación e promoción cara á poboación local, marco no que se inclúe a colaboración co Concello de Abegondo a través do Programa LIFE RURAL SUPPLIES na organización desta xornada. 

O principal obxectivo do proxecto LIFE RURAL SUPPLIES é fortalecer a sostibilidade dos pequenos suministros fronte as súas principais ameazas: a constatada deficiente calidade das augas captadas; a falta de gobernanza na extracción das augas subterráneas e na eliminación de residuos e a non aplicación do principio de recuperación de custes para un uso eficiente dos recursos hídricos por parte dos usuarios. Esta Primeira Xornada de Abastecimento Rural do novo Proxecto LIFE do Concello de Abegondo, celebrarase o próximo venres 22 de novembro na Casa do Concello de Abegondo e a entrada é de balde.

Descargar Programa no seguinte enlace: